Clinigau                                                                                 English >

Er mwyn ein helpu i ddarparu llawer o'n gwasanaethau iechyd, mae'r feddygfa yn cynnal llawer of glinigau yn reolaidd. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer clinig. Dyma'r clinigau a gynhelir yma:

Clinig mamoliaeth - Dydd Llun

Yfydwraig gymunedol sy'n cynnal y clinig yma. Mae'r clinig yn delio â phob agwedd o ofal mamoliaeth, yn cynnwys sgrinio, cyngor ar ddeiet ac atchwanegiadau, sganio uwchsain, a bwcio ar gyfer esgoriad.

Clinig Asma - wythnosol

Dan ofal nyrs y practis, ar gyfer rheoli meddyginiaeth asma a phrofion gweithrediad yr ysgyfaint.

Clinig Diabetig - wythnosol

Dan ofal Dr Howe a nyrs y practis, ar gyfer cadw golwg ar rheolaeth siwgr yn y gwaed, meddyginiaeth, edrych ar traed a llygaid, a chyngori ar ddeiet.

Clinig Pwysau Gwaed - wythnosol

Dan ofal nyrs y practis, ar gyfer rheoli pwysau gwaed cleifion sydd â phwysau gwaed uchel.

Clinig Rhwbiad o'r Groth (Smear) - unwaith neu ddwywaith yr wythnos

Ar gyfer cymryd rhwbiadau o'r groth a chyngor ar arbrofion y frest. Dr Harding a nyrus y practis sydd yn rhedeg y wasanaeth yma.

Clinig Babanod - Dydd Iau 1.00-2.30 yh.

Ar gyfer cadw golwg ar ddatblygiad babanod a brechiadau. Dan ofal yr ymwelwyr iechyd, y doctoriaid, a nyrus y practis. Plîs peidiwch dod â phlant sy'n sâl i'r clinig yma - rhaid iddynt gael apwyntiad.

 

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 
Wedi ei ddiweddaru ar 24.10.2018