Meddygon                                                                               English >

Yn bresennol mae yna 6 meddyg yn y practis, yn cynnwys Cofrestydd GP ( doctor cymwys sydd dan hyfforddiant ar gyfer meddygaeth deuluol). Er mwyn darganfod mwy am y doctoriaid unigol cliciwch ar eu henwau.

Dr Andrew Howe  MB, BCh, MRCGP, DRCOG

Coleg Meddygol Prifysgol Cymru - 1985

Dr Alistair C Bennett  MB, BCh, MRCGP, DRCOG

Coleg Meddygol Prifysgol Cymru - 1990

Dr Greg Jones  MB, BCh, MRCGP

Coleg Meddygol Prifysgol Cymru - 1999

Dr Helen Brown  MB, BCh, MRCGP, DRCOG, DFFP

Prifysgol Llundain - 1993

Dr Emily J Harding  MB, Bch, MRCGP, DCH, DRCOG  

Coleg Meddygol Prifysgol Cymru - 2004

Dr Ceinwen Jones MB, Bch, MRCGP, DRCOG 

Prifysgol Caerdydd - 2011

                                   Nid ydyw yn bartneriaethn gyfyngedig.

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 
Ebrill 2019