Argyfwng                                                                    English >

 

Meddyg teulu allan o nifer oriau 111 (pan fydd gennym ar gau ar gyfer hyfforddiant meddygon teulu a Staff, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein peiriant ateb i gysylltu â gwasanaeth y tu allan i oriau) os oes gennych broblem meddygol y mae angen i gael eu gweld ar frys, efallai y bydd angen i chi wneud apwyntiad brys, ofyn am ymweliad cartref (yn ystod oriau gwaith arferol) neu gael eu trin gan y tu allan i oriau gwasanaeth brys. Gallwch gael cyngor unrhyw bryd drwy ffonio GIG Cymru ar 111.

 

Apwyntiadau brys

Os oes gennych broblem feddygol na all aros ar gyfer yr apwyntiad nesaf sydd ar gael, byddwn yn eich gweld yr un diwrnod â'r argyfwng. Ffoniwch i drefnu apwyntiad, gan nad ydym yn cynnig gwasanaeth "cerdded i mewn". Nodwch fod apwyntiadau brys yn fyrrach, ac maent ar gyfer delio â phroblemau brys yn unig.

Ymweliadadau i’r Cartref

 

Dim ond cleifion sydd yn glwm i’r cartref ac sydd heb ffordd o gyrraedd y feddygfa all elwa o ymwelidau i’r cartref. Dylid mynnu ymweliadau i’r cartref erbyn 10am os yw hynny’n bosibl. Fe fydd y derbynwyr yn gofyn am fanylion fel y gallwn rhoi blaenoriaeth i’r materion pwysicaf. Mae’n bosib y bydd rhaid i ni gysylltu a chi er mwyn cael rhagor o fanylion. Plîs nodwch, mewn rhai sefyllfaoedd (ee argyfyngau lle mae bywyd dan fygythiad), byddwn o’r farn ei fod yn fwy addas i chi fynd yn syth i’r ysbyty mewn ambiwlans, heb ymweliad i’ch cartref – fe fyddwn yn eich cynghori ynglyn â hyn.

 

Argyfyngau y tu allan i oriau

 

Defnyddir y wasanaeth argyfyngau y tu allan i oriau er mwyn delio ag argyfyngau sydd y tu allan i’r oriau gweithio cyffredin ( ar ôl 6.30 yh yn ystod yr wythnos ac unrhyw bryd ar y penwythnos). Ffoniwch y feddyga ar 01639 635331 am ragor o fanylion. Mae’n bosib y bydd rhaid i chi fynd i’r ganolfan driniaeth yn Ysbyty Nedd a Phort Talbot, neu falle bydd rhaid cael ymweliad. Ar hyn o bryd, “Primecare” sydd yn gyfrifol am y wasanaeth hon, ac ni fyddwch yn gweld eich meddyg arferol. Gallwch ffeindio taflen wybodaeth am y wasanaeth hon yma.

Mae'r Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am y wasanaeth tu allan i oriau.

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 
March 2017