CYNLLUN CYHOEDDI MEDDYGFA HEOL DYFED              English >

Mae gennych hawl mynediad i wybodaeth am y feddygfa, ei staff, a'i gweithgareddau. Hefyd, mae gennych hawl mynediad i wybodaeth personol a meddygol sydd gennym amdanoch.

Mae pob darn o wybodaeth a ddelir ym mhractis Heol Dyfed yn cael ei gadw a'i ddinistrio yn ôl cyfarwyddiadau GIG Cymru.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cydnabod bod gan bawb yr hawl i wybod sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus fel GIG Cymru eu trefnu, a'u rhedeg, faint maent yn eu costi, a sut mae cwyno os oes angen. Mae gennych hawl i wybod pa wasanaethau sy'n cael eu darparu, y targedau sy'n cael eu gosod, y safonnau a ddisgwylir, a'r canlyniadau a gyflawnir.

Ers 1 Ionawr 2005 mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn mynnu bod pob practis meddygon teuluol yn ymateb i geisiadau am wybodaeth sydd ganddo, ac mae'n creu hawl mynediad i'r wybodaeth honno. Mae'r hawl i wneud cais am y wybodaeth yn amodol ar rai eithriadau a fydd yn cael eu hystyried gan y practis cyn y gellir ei ddatgelu.

O dan y Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gennych hefyd hawl gweld cofnodion clinigol neu unrhyw wybodaeth bersonol arall a gedwir amdanoch. Gallwch gysylltu â reolwraig y practis er mwyn gwneud hyn.

Ceir manylion lawn am y wybodaeth a ellir ceisio amdano, a'r hyn a ellir ei ddatgelu, yng Nghynllun Cyhoeddi Meddygfa Heol Dyfed. Gallwch weld y cynnwys yma (dogfen hir), neu gallwch lwytho'r ddogfen i lawr yma (ffeil PDF - cliciwch "save/save as").

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 

Wedi ei ddiweddaru ar 25 Mawrth 2005