Cysylltiadau                                                                           English >

Mae'r safleoedd canlynol ar y we yn cynnig gwybodaeth a ellir fod yn ddefnyddiol i chi. Plis nodwch nad yw'r safleoedd yma yn perthyn yn uniongyrchol i'r meddygfa. Nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys. Er mwyn ymweld â'r safle, cliciwch ar y llun sydd uwchben y disgrifiad neu cliciwch yr ysgrifen sydd wedi ei aroleuo. Fe fydd pob safle yn agor mewn ffenest newydd.

Am gyngor meddygol a gwybodaeth am wasanaethau ar draws Cymru.

Am wybodaeth ar wasanaethau iechyd lleol i'r rhai sy'n byw yn ardal Nedd Port Talbot.

 

Am daflennu gwybodaeth afiechydon a thriniaeth, a manylion ar grwpiau hunan gymorth.

Ceisiadau prescripsiwn drwy e-bost

Bydd ceisiadau dderbynir drwy e-bost cyn 5 o'r gloch y prynhawn, yn barod i'w casglu ar ol 1 o'r gloch prynhawn y dydd canlynol.

Ers ein uwchraddio ar 8 Ionawr, 2015 i system gyfrifiadurol newydd , mae angen i chi nawr i gael mynediad i wefan gwahanol i archebu eich presgripsiwn amlroddadwy - www.myhealthonline-emisweb.wales.nhs.uk

Fy lechyd Ar-lein / My Health Online

 

Awgrymiadau Saethu Trouble

Os ydych wedi anghofio eich manylion logio a'ch bod wedi sefydlu cwestiynau diogelwch yn eich cyfrif, gallwch ddefnyddio'r ddolen "Wedi anghofio" ar dudalen My Health Online Homepage. Os nad ydych wedi sefydlu cwestiynau diogelwch, ewch i'r Meddygfa gyda ID er mwyn i'r staff ailosod eich cyfrif.

Am unrhyw broblemau na all staff y feddygfa roi cyngor arnynt, cysylltwch â My Health ar-lein yn uniongyrchol - mholsupport@wales.nhs.uk

 

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda'r Practis i archebu eich presgripsiwn amlroddadwy ar-lein , cliciwch yma i fynd " Fy Iechyd ar - lein " .

Dylech dal i allu defnyddio eich hen fanylion PIN oddi wrth ei ddefnyddio EMIS / Mynediad i Gleifion , ond os ydych yn cael unrhyw broblemau , bydd y staff y dderbynfa yn gallu rhoi i chi gyda manylion newydd a fydd yn caniatáu i chi ail- gofrestru eich cyfrif gyda My Iechyd Ar-lein.

* Nodir, os gwelwch yn dda, bod y feddygfa ar gau o 12 ganol dydd yr ail dydd Mercher bob mis ar gyfer hyfforddiant i'r meddygon a'r staff. O ganlyniad, ni fydd cersiadau anfonnir ar ol 12 o'r gloch ar y dyddiau hyn yn barod hyd 1 o'r gloch brynhawn dydd Gwener.

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 

Ebrill 2018