Staff                                                                                          English >

Mae gennym staff cyfeillgar o safon uchel iawn yma i'ch helpu. Mae'r tîm yn cynnwys:

Rheolwr y Practis - Wendy Jones - yn gyfrifol am reoli'r feddygfa a'r staff.

Nyrsus y Practis - Mae gennym ddwy nyrs ac un gweithiwr Cymorth Gofal Meddygol:

Brigid Murphy , RGN, Julie Bater, RGN, ac Sharon Price , HSCW

Mae'r nyrsus yn cynnig ystod eang o wasanaethau drwy apwyntiadau. Gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth - Maria - yn gyfrifol am reoli'r gwasanaethau technoleg gwybodaeth o fewn y feddygfa.

Ysgrifennyddes y Practis - Sharon - yn gyfrifol am adysgrifio a rheoli atgyfeiriadau ac adroddiadau.

Staff y Dderbynfa a Staff Gweinyddol - Mae gennym 6 aelod o staff sydd ar gael i wneud apwyntiadau, paratoi ailadroddaid presgripsiynau, a derbyn galwadau a cheisiadau am ymweliadau i'r cartref. Yn y bôn, rhain sy'n gwneud i'r practis redeg yn iawn. Eu henwau yw:

Hilary, Nicola, Melanie, Hannah, Sharon, Susan, Natalie, Bethan & Maria

           

 

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 
August 2019